Bc. Jana Kocourková

Již několikátá spolupráce při nákupu/prodeji realit a opět vše klaplo na 100 %