Znalecká činnost

Nastavení správné prodejní ceny je jednou z nejdůležitějších věcí při prodeji nemovitosti. Výše nastavené prodejní ceny ovlivňuje jak konečnou realizovanou cenu, tak rychlost prodeje. Při nízko nastavené ceně se zbytečně připravujete o peníze nebo naopak při příliš vysoké ceně se nemovitost stává dlouhodobě neprodejnou. Internetové cenové mapy, stejně jako porovnávání s podobnými nemovitostmi v okolí, nejsou spolehlivé praktiky. Zde vám pomůžou určit tržní cenu naši školení makléři, popřípadě necháme vypracovat znalecký posudek odborníky.

Znalecká činnost od profesionálů

V naší realitní kanceláři zajišťujeme znaleckou činnost v úzké spolupráci s panem Ing. Františkem Kocourkem, Znaleckým oceňovacím ústavem s.r.o. a paní Ing. Janou Mikušovou. Pomůžeme vám s oceněním všech druhů nemovitostí – od pozemků, chat a chalup, přes domy a byty, až po velké komerční objekty.

Hledáte oceňování nemovitostí pro jiné než komerční účely? Provádíme znaleckou činnost i pro dědická řízení, převody nemovitostí, darování, restituce, dražby, zástavní práva, věcná břemena apod.

 

Kdo u nás znaleckou činnost provádí?

Ing. František Kocourek byl jmenován soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí v roce 1989. Od tohoto roku se aktivně věnuje oceňování všech druhů nemovitostí, včetně pozemků pro účely majetkoprávních a obchodních řízení (dědická řízení, převody nemovitostí, darování, restituce, zástavní práva, potřeby veřejných dražeb apod.) podle platných oceňovacích předpisů. Ing. František Kocourek v roce 2000 zakládá společně s kolegy společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., který je zapsán jako znalecký ústav dle ustanovení paragrafu 21, odst. 3 zák. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a ust. paragrafu 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika pro ceny a odhady nemovitostí, věcí movitých, motorových vozidel, strojů a zařízení, podniků, cenných papírů, oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic.

Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti bylo vydáno pod značkou 155/2000 –Zn a bylo publikováno v Ústředním věstníku České republiky.

Znalecký a oceňovací ústav

 

Kontaktní formulář

*
*
*
email: phone: fname: