prodej • pronájem • výkup • prání servis • hypotéky pobočky kanceláře
Hledej reality

Znalecká činnost - Lipník nad Bečvou

Zajišťujeme v rámci úzké spolupráci s prostějovskou kanceláří a panem Ing. Františkem Kocourkem.

Oceňování všech druhů nemovitostí, včetně pozemků pro účely majetkoprávních a obchodních řízení (dědická řízení, převody nemovitostí, darování, restituce, zástavní práva, dražby, vklady majetku do společnosti, věcná břemena apod.).

Ing. František Kocourek byl jmenován soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí v roce 1989. Od tohoto roku se aktivně věnuje oceňování všech druhů nemovitostí, včetně pozemků pro účely majetkoprávních a obchodních řízení (dědická řízení, převody nemovitostí, darování, restituce, zástavní práva, potřeby veřejných dražeb, apod.) podle platných oceňovacích předpisů. Ing. František Kocourek v roce 2000 zakládá společně s kolegy společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., který je zapsán jako znalecký ústav dle ustanovení paragrafu 21, odst. 3 zák. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a ust. paragrafu 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika pro ceny a odhady nemovitostí, věcí movitých, motorových vozidel, strojů a zařízení, podniků, cenných papírů, oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic.

Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti bylo vydáno pod značkou 155/2000 –Zn a bylo publikováno v Ústředním věstníku České republiky.

Pobočky
Centrála

Palackého 2205
Telefon: 571 625 068
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Email: roznov@reality-kocourek.cz