prodej • pronájem • výkup • prání servis • hypotéky pobočky kanceláře
Hledej reality

Užitečné odkazy

Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. – specialista při znalecké, expertní a poradenské činnosti - www.znalecky.cz

Omega, spol.s.r.o. – prodej firem, zpeněžování movitého a nemovitého majetku - www.prodavame-firmy.cz

Karab, družstvo - investice do majetku, výkup nemovitostí včetně zadluženého a exekuovaného majetku, vypracování návrhu rozvoje nemovitého majetku a jeho zhodnocení, vyhledání investičních příležitostí - www.karab.cz

Nahlížení do katastru – výpisy z katastru nemovitostí , katastrální mapy - www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Portál územního plánování - Územní plány obcí a regulační plány obcí s rozšířenou působností. www.portal.uur.cz

Cenové mapy stavebních pozemkůwww.cenovemapy.cz

Informační server českého soudnictví – obchodní rejstřík, insolventní rejstřík, evidence úpadců, evidence znalců, tlumočníků a ústavů, přehled státních zástupců, přehled neupotřebitelného majetku, ministerstvo spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství, rejstřík trestů, atd. www.justice.cz

Portál veřejné správy – portál veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz

Česká společnost certifikovaných odhadců majetku - www.cscom.cz

Asociace znalců a odhadců ČR - www.azo.cz

Prostějov - www.mestopv.cz

Rožnov pod Radhoštěm - www.roznov.cz

Lipník nad Bečvou - www.mesto-lipnik.cz

Aktuality

Návrh zákona upravující osvobození daně z příjmu je ve sn...

15.5.2020 - Novela zákona, upravující osvobození daně z příjmu, nastaví nová pravidla pro zdanění příjmů při prodeji nemovitosti a odstupného za uvolnění bytu. Avizovaná novela rušící daň z nabytí nemovitosti, zpřesňuje pravidla pro zdanění a osvo...

Konec vysokým poplatkům za předčasné splacení hypotéky

7.3.2019 ČNB vydala prohlášení, ve kterém blíže specifikuje účelně vynaložené náklady, které vzniknou věřiteli při předčasném splacení úvěru na bydlení. Nově se do účelově vynaložených nákladů nesmí počítat ušlý zisk vzniklý úroky, o které banka k...

všechny aktuality